Mem är Göta kanals port mot Östersjön. Det är lätt att hitta hit. Färdas du landsvägen är det många kurvor.

Kör försiktigt!